O projekcie

Dziecięcy Regał z Książkami – II edycja
Sukces pierwszej edycji projektu stał się impulsem do kontynuacji przedsięwzięcia w rozszerzonej i
udoskonalonej formule. Tegoroczna edycja zakłada realizację cyklu 12 spotkań literacko-
warsztatowych, których celem jest pokazanie kulturotwórczej roli księgarń stacjonarnych oraz
organizację z okazji Światowego Dnia Książki imprezy inaugurującej cały cykl, która składać się
będzie z warsztatów (dla dzieci i dorosłych), spotkań z autorami, kiermaszu książek dziecięcych,
konkursów, wystawy ilustracji i koncertu. Zajęcia warsztatowe odbywające się w przestrzeni małej
księgarni, skierowane są do dzieci w wieku 4-10 lat i ich rodziców (w tym grup przedszkolnych) i
składają się z dwóch części. Pierwsza, to prezentacja wybranej książki, druga, to warsztaty
plastyczne inspirowane książką, która jest bohaterką warsztatu. Do każdego warsztatu
opracowane zostaną karty pracy, które będą opublikowane na stronie www i FB fundacji IBUK oraz CSW Toruń.

 

Zajrzyj też na stronę naszej fundacji!