Spacer tematyczny: „Toruńskie góry i doliny” (26.06.2021) Fot. Emil Korczeniowski