ZAPYTANIE OFERTOWE

Nr IBUK 01/08.2023

 

dotyczące wyboru wykonawcy do realizacji usługi na potrzeby zadania „Opuszczone. Sylwester Ambroziak. Instalacja rzeźbiarska” realizowanego przez Instytut Badania i Upowszechniania Kultury, w ramach programu Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej – 2023, realizowanego ze środków pozostających w dyspozycji dyrektora Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku